victor-rodriguez-738808-unsplash

Czy kaucja jest w ogóle potrzebna?

Formalnie kaucja służy zabezpieczeniu roszczeń Wynajmującego z tytułu podpisanej umowy najmu, w szczególności zużycia lokalu, ewentualnych zniszczeń, zaległych płatności lub kar umownych. I choćby z tego powodu należy zastrzec konieczność jej wpłaty na konto wynajmującego PRZED podpisaniem umowy, ewentualnie jej przekazania do rąk własnych wynajmującego podczas podpisywania umowy. 

Tak swoją drogą warto pamiętać, że kaucja to jedyna płatność, którą możemy przyjąć w gotówce bez wystawienia paragonu fiskalnego. Tak, tu nie ma błędu. Wynajmujący, nawet będący osobą prywatną, chcąc przyjmować czynsz najmu w gotówce ma obowiązek posiadać kasę fiskalną i każdorazowo wystawiać paragon fiskalny. Nasz ustawodawca dba o to, abyśmy dokumentowali swoje dochody 😉

Dla nas kaucja pełni jeszcze jedną rolę. Wiele mówi nam o płynności finansowej potencjalnego najemcy i prawdopodobnie jego poszanowaniu przekazanego mieszkania. Ktoś kto nie posiada oszczędności, aby zabezpieczyć ze swojej strony umowę kaucją, prawdopodobnie nieroztropnie podchodzi do pieniędzy i mógłby mieć problem z uregulowaniem czynszu najmu w sytuacji niespodziewanych wydatków lub (choć chwilowej) utraty zatrudnienia. Stąd pytanie o możliwość rozłożenia kaucji na raty sprawia, że bardzo ostrożnie podchodzimy do dalszych rozmów. Zaś próba uniknięcia kaucji w ogóle sugeruje dodatkowo, że potencjalny najemca zdaje sobie sprawę, że pewne (większe?) uszkodzenia w lokalu, w jego przypadku, są … pewne.